Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Στυλιανού
Τίτλος: Φυλετική Συνείδηση και Ελληνική Δημώδης Μουσική
Κατηγορία: Μελέτη
ISBN: 978-9963-693-69-6

Διανομέας: Βιβλιοεκδόσεις Αναζητήσεις Λτδ

Φυλετική συνείδηση και ελληνική δημώδης μουσική

€20,00Price